เมื่อ 18 ม.ค.63

 

น.อ.สาโรจน์ บุญทับ รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โดย ชบข.1301 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นผู้รับผิดชอบการฝึก ณ ร.ร.เครือหวายวิทยาคม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 170 คน

ผลการปฏิบัติ ให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ
2. มีจริยธรรม/อุดมการณ์และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม
3. ปลูกสำนึกในการรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. ได้จัดตั้งแกนนำเยาวชนรักถิ่นจำนวน 4 คน และจัดตั้งแหล่งข่าวเยาวชนจำนวน 2 คน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ ในสถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน