รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6

 เมื่อ 16 ก.ค.63 น.อ.สายชล เล็กเจริญ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 โดย ชบข.1301 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ณ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน