รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 (1) เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6

 เมื่อ 17 ก.ค.63 น.อ.สามารถ ปราโมศย์ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 โดย ชบข.1302 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ณ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน